آیا فروریزش ذرات رادیواکتیو جان وین را کشت؟

داستان تراژیک «فاتح» (م: نام یک فیلم) و مرگ آنهایی که در ساخت آن درگیر بودند. فرزند ذهنی میلیاردهای غریب و هوانورد Howard Hughes، حماسهء تاریخی جان وین (John Wayne) را بعنوان تموچین (Temujin) همچنین شناخته شده بنام چنگیز خان معین کرد.
شکست گیشه و استهزاء شدید بکنار، فاتح یک میراث دردسرسازتر دارد. تمام بازیگران اصلی آن دچار مرگ های زودرس شدند. بازیگران شخصیت کهنه کار Pedro Armendariz (خودکشی) و Lee Van Cleef (دلایل طبیعی) تلفات بودند. اما آن مرگ سه رهبر و کارگردان هنرپیشه شدهء آن بود که ابروها را بالا برد. Susan Hayward, Dick Powell, Agnes Moorehead و duke خودش، John Wayne همه از سرطان مردند.

آیا این یک تقارن مخوف بود یا عامل دیگری وجود داشت؟ چیزی که نه تنها گروه بازیگران و خدمهء فیلم را، بلکه تمامی کسانی را که در یوتای جنوبی که آن فیلم برداری شد، تحت تاثیر قرار داد.

در 1954سنت جورج پر سر و صدا شد. دویست عضو گروه هنرپیشگان و خدمه وارد شدند تا کار روی مورد با بودجهء بزرگ هالیوود را شروع کنند. Hughes تصمیم گرفته تا داستان حماسی چنگیز خان را تحت حمایت استودیوهای RKO و منطقهء پرگرد و خاک یوتای جنوبی که بطرز مناسبی جای مغولستان را پر میکرد فیلم برداری کند.

– بمب های اتمی و گوسفندان مرده

دامداران محلی از هجوم بی مقدمهء مرگ های اسرارآمیز درمیان احشام رنج میبردند. خیلی ها مشکوک بودند که ممکن است آن به علت آزمایشهای بمب اتمی به فاصلهء کمی دورتر در دشتهای Yucca در نوادا (Nevada) باشد. اما feds به محلی ها اطمینان دادند که آزمایشها کاملا امن بودند. هر فروریزش ذرات رادیو اکتیوی در حداقل خواهد بود و به سرعت پراکنده میشود. و هرکسی میداند که حکومت هرگز به شهروندان خودش دروغ نخواهد گفت. آن غیراخلاقی خواهد بود.

در 19 ماه می 1953 کمسیون انرژی اتمی یک بمب هسته ای 32 کیلو تنی را که بنام Dirty Harry (م: هری کثیف!) شناخته شد منفجر کرد. آزمایش، که بخشی از عملیات Upshot-Knothole بود، 100 مایل دورتر از سنت جورج بود. بدبختانه برای ساکنان Cedar City و سنت جورج، بادها بویژه برای این آزمایش بد بودند. چیزی که هیچ مقام رسمی ای بدان معترف نگشت آن بود که سنت جورج بوسیلهء 1230 برابر سطح فروریزش مجاز مورد اصابت قرار گرفت و برای زمان هشدار دهندهء 16 روز در همان حال ماند. گوسفندان شروع به مردن کردند، دامداران عمیقا نگران شدند. کمیسیون انرژی اتمی به نمایندهء کنگرهء یوتا Douglas Stringfellow یک بازدید از محوطهء آزمایش 1350 مایل مربعی داد، او برگشت و به شهروندان گفت که آزمایشها هیچ خطری برای شهروندان یوتای جنوبی ندارند.

وقتی تولیدکنندگان فیلم برداری فاتح را در یوتای جنوبی مورد نظر قرار دادند آنها دربارهء فروریزش هسته ای نگران بودند. متخصصان حکومتی به پاول و تولیدکنندگان اطمینان دادند که سطح تشعشعات ایمن هستند. فیلم نامه نیاز به چندین صحنهء نبرد عظیم داشت. پنکه های برقی برپا شدند تا اطمینان دهند که صحنه های مبارزه یک گرد و خاک و باد واقعگرایانه دارند. فیلمسازان مطمئنا نخواستند گروه هنرپیشگان و بقیه را با خاک رادیواکتیو نابود کنند.

Hayward دوقلوهای نه سالهء خود را آورد. جان وین با دو پسرش میشل و پاتریک آمد. برنامهء فیلم برداری نیاز به نبردهای تقریبا هر روزه داشت. گروه هنرپیشگان و بقیه در خاک قلتیدند، و بوسیلهء ابرهای گرد و خاک از ماشین های باد عظیم مورد اصابت قرار گرفتند. آن چنان دایمی بود که غذای فراهم شده بوسیلهء craft service ها (نوعی کافهء سیار برای خدمه) با گرد و خاک پوشیده پوشده شده بود.

چون حکومت به ناحیه مهر تایید خود را داده بود، هیچکس دربارهء خاک نگران نبود، که بنظر میرسید به داخل مو، لباس و بدنهای تمام کسانی که روی فیلم کار میکردند رخنه کرده بود. Strontium 90، cesium 137، radio iodine و پلوتونیوم بسادگی چیزهایی نبودند که کسی موقع ساختن یک فیلم بزرگ هالیوود بدانها توجه میکرد.

هنوز صحنه هایی بعد از اتمام فیلم برداری در سنت جورج لازم بود تا فیلم کامل شود. برای تطابق با فیلم برداری های محل، Hughes شصت تن از خاک یوتا را به هالیوود برد، که باعث آلودگی بعضی از استودیوهای لس آنجلس شد.

نقش اول فاتح درمقابل چشمان ناباور ملت آشکار شد. منتقدان بر منظرهء جان وین که خود را بعنوان جنگ سالار تاتار می نمود هو کشیدند. آنهایی که به فیلم میروند در دسته هایی دور ماندند. Hughes، خشمگین از عکس العمل بی ذوق ها به حماسه اش، فیلم را از تئاترها جمع کرد. فیلم بجز بوسیلهء هوانورد دیوانه شده (م: Hughes یک خلبان نیز بود) نادیده توسط دیگران باقی ماند. Hughes در جنونش و پنهان از جهان، در حرم لاس وگاس منزوی خود نشست و فیلم را تقریبا هر روز به صحنهء نمایش برد.

پس آن طوری است که آن باقی مانده است؛ یک فیلم فراموش شده و بد تصور شده که بطور مبهمی توسط افراد معدود غیرخوش شانسی که خود را در طول انتشار اولیهء آن مجبور به نشستن کرده بودند بیاد آورده میشود. یک لکهء آلودگی تنها در سالهای 50 در طول عصر طلایی جان وین. اما 25 سال بعد پس از ساخت آن، اطلاعات مشخصی درمقابل عموم آمد که فاتح را به نقطهء تمرکز صحنهء نمایش آورد. حقایقی که نشان داد که فروریزش از فاتح خیلی فراتر از عواقب یک فیلم واقعا بد رفت.

– مردم شروع به مردن میکنند

Pedro Armendariz برای سالهای زیادی یک چهرهء آشنا در نزد آمریکایی ها بوده است. او همراه جان وین در Three Godfathers و Fort Apache نقش آفرینی کرد. او همچنین یک ستارهء خوش مرام در مکزیکوی محلی خودش بود. در اوایل ژون 1963، Armendariz فیلم برداری یکی از بیادماندنی ترین نقشهای خودش بعنوان Karim Bey در فیلم دوم James Bond، بنام From Russia With Love را تمام کرده بود. او مهمان افتخاری در یک پارتی 9 ژون بود که بوسیلهء تولیدکنندگان فیلم ترتیب داده شده بود. 9 سال بعد، Armendariz به خودش در بسترش در مرکز پزشکی UCLA شلیک کرد. هنرپیشه بجای روبرو شدن با یک مرگ طولانی از سرطان لنف مرتکب خودکشی شد. Armendariz همچنین همراه جان وین در فاتح نقش آفرینی کرد.

او نخستین مرگ ناشی از سرطان مربوط به فیلم نبود. شش ماه پیشتر، Dick Powell در برابر سرطان معده از پای درآمد. هنرپیشهء محبوب بعنوان کارگردان در فاتح خدمت کرده بود. او درحال تولید نمایش تلویزیونی محبوبی بود که نام او را در آن زمان حک میکرد.

مرگ های زیادی بدنبال آمدند. Agnes Moorehead از سرطان رحم در 1974 مرد. Susan Hayward در 1972 سرطان مغز و شش گرفت. او با مرض جنگید تا سرانجام در 1975 مرد.

جان وین سالهای زیادی با سرطان ریه جنگید. او نخستین عمل جراحی سرطان خود را در سال 1964 داشت. Having thought he beat “the big C (م: قسمت ترجمه نشده)، Duke برای یک دهه و نیم فیلم ساخت. بطرز طعنه داری، آخرین فیلم او «تیرانداز»، ساخته شده در 1976، داستان یک جنگجوی مسلح پیر بود که متوجه میشود که سرطان دارد. وین سرانجام در 11 ژون 1979 جان به جان آفرین تسلیم کرد، آخرین از بازیگران عمدهء «فاتح».

ابتدا هیچکس به این مرگها یک بار دیگر فکر نکرد. وین چهار بسته سیگار را در یک روز دود میکرد، درحالیکه Hayward یک عادت دو بسته در روز داشت. اما انتشار اسناد کمیسون انرژی اتمی از طریق پیمان آزادی اطلاعات روشنایی بیشتر را بر علت این مرگهای ناشی از سرطان تاباند.

شکایت مردم یوتای جنوی که در جهت باد قرار داشتند از کمیسیون انرژی اتمی باعث شد تا مردم یک نگاه دیگر به «فاتح» بیاندازند. یک گزارش سال 1980 فاش کرد که 91 نفر از خدمه دچار سرطان شده اند، حدود نیمی از آنها بر اثر آن مرض مرده اند. این هندی هایی را که بجای گروه مغولان بودند را بحساب نیاورده است. هیچکس هرگز نرخ مرگ ناشی از سرطان را درمیان آنها بررسی نکرده است.

– آیا یوتا برای مرگ جان وین مسئول بود؟

مطمئنا خاک رادیواکتیو آن ارتباطی داشته است. اما اگر یوتا قاتل است، همدستان زیادی دارد.
Howard Hughes قطعا یک مظنون اصلی است. یادداشتهایی از Hughes بنظر میرسد که نشان میدهند او از ریسک های فیلم برداری در سایهء محدودهء آزمایشهای سطحی Yucca در نوادا آگاه بود. خیلی ها نظریه پردازی میکنند که گناهی که او از آن فیلم احساس میکرد ممکن است در پارانویای او نسبت به آزمایشات اتمی نوادا دخیل بوده باشد. Hughes یک مخالف شدید آزمایشها بود و پول قابل توجهی را برای متوقف کردن آنها خرج کرد. او یکی از بزرگترین خار چشم ها در سمت کمیسیون انرژی اتمی بود.

کمیسیون انرژی اتمی میتواند تبهکار اصلی در تمام اینها باشد. آنها سالها را برای پوشاندن هر امکان اتهام زنی دربارهء نرخ هشدار دهندهء سرطان در اطراف محدودهء آزمایشات سطحی Yucca صرف کردند. آنها فقط یکبار یک مسئولیت را با اکراه برای رنج بردن مردم نوادا و یوتا که در جریان باد بودند علیرغم انبوه شواهد بیماری و مرگی که آزمایشها باعث شدند پذیرفتند. برطبق یک گزارش دپارتمان سلامت بیش از 15 هزار مرگ بر اثر سرطان میتواند به 11 سال آزمایش روی زمینی بمب اتمی در نوادا ارتباط داده شود.20 هزار سرطان غیر منجر به مرگ دیگر میتواند همچنین ارتباط داده شود.

خسارت تنها درمیان ستاره های «فاتح» نبود. پسران وین، میشل و پاتریک همچنین مشکلات سلامتی را بروز دادند که میتواند به آزمایشها ارتباط داشته باشد. پاتریک یک تومور خوش خیم داشت که برداشته شده و میشل از سرطان پوست رنج برد اما نجات یافت. هردو در تاسیس موسسهء سرطان جان وین کمک کننده بودند. در 5 آپریل 2003 میشل وین بدنبال یک عمل جراحی فوت کرد. او بیماری Lupus داشت (یک بیماری پوستی که ناشی از حملهء سیستمی ایمنی بدن به سلولهای خود بدن است). خسارت مرگ آور «فاتح» هنوز ادامه دارد.

==================================

منبع: http://sonicbomb.com/modules.php?nam…rder=0&thold=0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>